Contributies 2018

Omschrijving eenmalig jaargeld contributie
per maand
aantal
maanden
totaal
jaar
Diploma / leszwemmen
Superspetters KNZB zwemles
1 x per week  € 10,00 *  € 28,50  11  € 313,50
2 x per week (gestart vóór 1 januari 2017) € 10,00 * € 42,50 11 € 467,50
2 x per week (gestart  1 januari 2017) € 10,00 *  € 50,50  11  € 555,50
Waterpolo, zwemmen
recreatief
1 x per week, zonder startlicentie
€ 29,00  € 24,00  12  € 316,00
waterpolo / zwemmen < 12 jaar
paar keer per week, met startlicentie
€ 48,00 € 25,00 12 € 347,00
waterpolo / zwemmen > 12 jaar
paar keer per week, met startlicentie
€ 48,00 € 33,00 12 € 443,00
borstcrawl training volwassenen n.v.t. € 24,00 11 € 264,00
ouderen zwemmen (zondagochtend) n.v.t. € 225,00
Triathlon
recreatief
1 x per week zwemmen
  @  € 22,00  12  € 264,00
wedstrijd
2 of meer x per week zwemmen
@  € 30,00  12  € 360,00
droogleden (zonder zwemmen) evt. licentie NTB € 55,00
donateurs (minimaal) € 50,00

*     éénmalig voor diploma / leszwemmen
#
    zwemles A,B,C wordt alleen nog gedoceerd aan kinderen die hier momenteel mee bezig zijn en zal in 2017 verder worden afgebouwd. Nieuwe aanmeldingen beginnen (standaard) als ‘Superspetter’.
@   naast een basis jaargeld aan de NTB  kan ook nog een aanvullende licentie worden verkregen waarvan de kosten integraal worden doorbelast. Voor meer informatie zie website NTB.

toelichting
De contributie is samengesteld uit een basisjaarbedrag en een maandelijks bedrag. Het basisjaarbedrag is een bijdrage aan de vaste jaarlijkse lasten van de vereniging (afdracht bond).De hoogte van het maandbedrag is gebaseerd op de uitgaven over het gehele kalenderjaar (o.a. huur badwater, les-, trainings- en wedstrijdkosten) en wordt betaald in 11 (zwemlessen en borstcrawl) of 12 termijnen (overig). Het eventueel uitvallen van lessen/trainingen op bijvoorbeeld feestdagen is in de contributie verwerkt.

betaling
De contributiebetalingen dienen per incasso te worden betaald. Het digitale inschrijfformulier op de website is tevens machtiging.

opzegging
Opzeggen van het lidmaatschap kan per 1 juli of per 1 januari met een opzegtermijn van 1 maand. Men dient dit schriftelijk of per e-mail te melden bij de ledenadministratie en de betreffende commissie (opzeggen vóór 1-6 betekent betalen tot 30-6 en opzeggen vóór 1-12 betekent betalen tot 31-12). Leszwemmers kunnen opzeggen ( aan het eind van de maand) na het behalen van een diploma, of met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Dit dient men te melden aan de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail.

gast lidmaatschap
Tijdelijk in de regio verblijvende personen kunnen voor de duur van maximaal 6 maanden een gastlidmaatschap aanvragen. Meer informatie bij de ledenadministratie.

langdurige afwezigheid
Wie langdurig afwezig is door ziekte, verblijf in het buitenland e.d. (minimaal 3 maanden) kan dit aan het begin van deze periode melden bij de ledenadministratie en bij terugkeer een verzoek indienen voor restitutie van de maandbedragen over die periode. Jaarbedragen worden niet gerestitueerd.

statuten en huishoudelijk reglement
Wie lid wordt is verplicht tot naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze liggen ter inzage in het clubhuis De Waterkeet.

kortingsregeling
Vanaf het derde lid in een huishouden wordt geen jaarbedrag betaald. Wie aanspraak wil maken op een korting kan bij de ledenadministratie een met redenen omkleed verzoek hiertoe indienen.

minima
Bij diverse gemeenten is het mogelijk voor “minima” om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te krijgen; zie ook deze link