Ledenadministratie

De ledenadministratie van de Zijl Zwemsport / ZVL draagt zorg voor een adequate leden- en contributiesregistratie onder de volgende voorwaarden:

 • aanmelding vereniging óf zwemles
  – als verenigingslid via: aanmelden verenigingslid
  – voor zwemles via: inschrijvingsformulier zwemles
  .
 • naam en adresgegevens
  de ledenadministratie houdt alle persoonlijke gegevens van de leden en/of betrokkenen bij. Daarnaast wordt de (data) van aanmeldingen en/of afzeggingen geregistreerd. Logischerwijs houdt de vereniging zich met deze registratie aan de Wet op de Privacy en verstrekt derden nooit informatie uit haar registraties;
  .
 • contributiebetalingen
  de contributiebetalingen dienen per incasso te worden betaald. Elk lid van de zwem- en waterpolovereniging de Zijl Zwemsport is hiertoe verplicht (besluit: ALV, 19 december 2016).  Bij de ledenadministratie zijn hiervoor machtigingsformulieren verkrijgbaar; het digitale inschrijfformulier op de website is eveneens een machtiging voor automatische incasso. De machtigingsformulieren dienen bij de ledenadministratie worden ingeleverd:

  Clubhuis De Waterkeet / t
  .a.v. de Ledenadministratie
  bank / iban nummer  NL84 RABO 0131 8637 38

  Paramaribostraat 66a
  2315VK   Leiden
  E-mail: ledenadministratie@dezijlzwemsport.nl
  .
  (NB: machtigingsformulieren scannen en dan per e-mail versturen mag ook)
  .
 • opzegging lidmaatschap
  opzeggen van het lidmaatschap kan per 1 juli of per 1 januari met een opzegtermijn van één maand. Men dient dit schriftelijk of per e-mail te melden bij de ledenadministratie (opzeggen vóór 1 juni betekent betalen tot 30 juni en opzeggen vóór 1 december betekent betalen tot 31 december). Les- en/of brevezwemmers kunnen direct opzeggen na het behalen van een diploma of met een opzegtermijn van één maand, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie;
  .
 • gast lidmaatschap
  tijdelijk in de regio verblijvende personen kunnen voor de duur van maximaal 6 maanden een gastlidmaatschap aanvragen. Meer informatie bij de ledenadministratie;
  .
 • langdurige afwezigheid
  wie langdurig afwezig is door ziekte, verblijf in het buitenland e.d. (minimaal 3 maanden) kan dit aan het begin van deze periode melden bij de ledenadministratie en bij terugkeer een verzoek indienen voor restitutie van de maandbedragen over die periode. Jaarbedragen worden niet gerestitueerd;
  .
 • kortingsregeling
  vanaf het derde lid in één huishouden wordt geen jaarbedrag betaald. Wie aanspraak wil maken op een korting kan bij de ledenadministratie een met redenen omkleed verzoek hiertoe indienen;
  .
 • minima
  diverse gemeenten kennen regelingen om bij te dragen in de contributies van sportverenigingen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente. In de gemeente Leiden vindt u deze regeling terug via deze link
  .
 • statuten en huishoudelijk reglement
  wie lid wordt van de Zijl Zwemsport is verplicht tot naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze liggen ter inzage in het clubhuis De Waterkeet. Voor vragen en/of onduidelijkheden benader het bestuur.
  .

VRAGEN?
Stuur een e-mail aan ledenadministratie@dezijlzwemsport.nl