Lid worden

Weekje proeftrainen bij Triathlon De Zijl?

Ben je benieuwd of de triathlon iets voor jou is? Heb je interesse om bij een sportvereniging te gaan die je uitdaagt?Bij Triathlon De Zijl kan je een week vrijblijvend meetrainen. Laat ons via triathlon@dezijlzwemsport.nl weten dat je komt.

Lid worden

Beslis na het weekje proeftrainen of je lid wordt en meld je aan via de volgende registratiepagina. Vul het aanmeldingsformulier in en verzend dit. Je geeft dan meteen een machtiging voor de contributie-inning. Zie hieronder voor meer informatie over onze contributiegelden.

Contributie

Contributie aan de vereniging

NTB Licentie

Triathlon Eenmalig jaargeld  Contributie per maand  Aantal maanden  Totaal jaar contributie Basislid-maatschap Atleten- licentie
Recreatief
1 x per week zwemmen
 € 21,50 12  € 258,00 € 34
(verplicht)
€ 25
(optioneel)
wedstrijd 
paar keer per week zwemmen
 € 29,50  12  € 354,00 € 34
(verplicht)
€ 25
(optioneel)
Droogleden
(zonder zwemmen)
 € 55,00  – € 55,00 € 34
(optioneel)
€ 25
(optioneel)

 

Licenties Nederlandse Triathlonbond (NTB)

Contributie aan de vereniging staat los van een licentie. Alle triathonleden betalen een basislicentie. Als lid van een vereniging kost dat 34 euro per jaar. Daarnaast kan iedereen er zelf voor kiezen om een atletenlicentie erbij te nemen. Die kost dan 25 euro. Voor deelname aan NTB-wedstrijden is altijd een licentie benodigd. Het voordeel van een Atletenlicentie is dat je per wedstrijd geen Daglicentie hoeft aan te schaffen via de organisatie in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld.

Zie ook: http://www.triathlonbond.nl/NTB/Lidmaatschapsinformatie.aspx

Droogleden hoeven geen NTB basislicentie te hebben, maar zij kunnen deze wel (met of zonder Atletenlicentie) afnemen via de vereniging. Een Atletenlicentie is altijd gekoppeld aan een Basislidmaatschap en kan dus niet los aangeschaft worden.

Afmelden NTB

Het NTB-lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen van het NTB-lidmaatschap dient voor 1 december te gebeuren en kan alleen schriftelijk worden gedaan.

Stuur vóór die tijd een mail naar triathlon@dezijlzwemsport.nl als je dit lidmaatschap wilt opzeggen.

Opzeggen & Tijdelijke regelingen

  • Opzegging lidmaatschap
    Opzeggen van het lidmaatschap kan per 1 juli of per 1 januari met een opzegtermijn van één maand (N.B. uiterlijk één maand opzeggen voor 1 juli óf 1 januari). Dit dient schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij de ledenadministratie (opzeggen vóór 1 juni betekent betalen tot 30 juni en opzeggen vóór 1 december betekent betalen tot 31 december).
  • Gast lidmaatschap
    Tijdelijk in de regio verblijvende personen kunnen voor de duur van maximaal 6 maanden een gastlidmaatschap aanvragen. Meer informatie bij de ledenadministratie.
  • Langdurige afwezigheid
    Wie langdurig afwezig is door ziekte, verblijf in het buitenland e.d. (minimaal 3 maanden) kan dit aan het begin van deze periode melden bij de ledenadministratie en bij terugkeer een verzoek indienen voor restitutie van de maandbedragen over die periode. Jaarbedragen worden niet gerestitueerd.