3 gedragsregels van toepassing

Leiden,  februari 2017

Beste sportvrienden,

Met veel tegenzin richt ik mij namens het bestuur tot alle betrokkenen en geïnteresseerden die onze verenigingen de Zijl Zwemsport en ZVL een warm hart toedragen. Tegenzin omdat het hier een onderwerp betreft die je niet wilt aantreffen binnen onze zwem- en waterpolosport, namelijk het ‘ongewenste gedrag langs de kant’…

Het bestuur is de laatste maanden (té) vaak benaderd door verschillende leden, niet-leden en ouders die zéér verontrust waren over de wijze waarop sommige bezoekers van wedstrijden te buiten gingen in hun gedrag richting de scheidsrechters en/of hun ‘aanmoediging’ (lees: wangedrag) richting spelers of coaches.

Wanneer dit ’n keertje plaatsvindt, dan kun je dat afdoen als eenmalig. Wanneer dit echter vaker voorkomt, moet je als bestuur helaas optreden tegen dit soort ongewenst gedrag jegens scheidsrechters, coaches, spelers of tegen wie dan ook, in- en rondom het zwembad.

Dit is ook de reden dat het bestuur 3 gedragsregels (zie hieronder) heeft opgesteld en bestuurlijk heeft vastgesteld. Ik zou een ieder willen verzoeken om van deze gedragsregels kennis te willen nemen en daar waar dit eventueel nodig mocht zijn, die bezoeker te attenderen op het bestaan van deze regels.

NB: natuurlijk wil je als bestuur niet met deze regels komen; we zijn tenslotte een sportvereniging en géén ordedienst. Maar deze gedragsregels maakt het wel eenvoudiger om adequaat in te grijpen voor diegene, die zich helaas niet weet te gedragen tijdens onze sportactiviteiten. Daarbij hoopt het bestuur dat alleen het hebben van deze regels afdoende blijkt te zijn tegen het ongewenste gedrag langs de kant…

Namens bestuur,

met vriendelijke groet,

Frans Pot
voorzitter


De 3 gedragsregels

(Bestuurlijk vastgesteld op 8 februari 2017)
Het bestuur de Zijl Zwemsport en ZVL ontvangt graag bezoekers, (groot-)ouders, familieleden, verzorgers, sponsoren of andere geïnteresseerden (hierna: bezoeker) die de verschillende sportactiviteiten van de vereniging willen bijwonen. Om een prettig bezoek te garanderen heeft het bestuur een 3-tal eenvoudige gedragsregels opgesteld die eventuele misverstanden bij gasten [1] moeten voorkomen. Het niet naleven van deze regels leidt logischerwijs tot een stevige bestuurlijke sanctie maar het bestuur rekent erop deze nooit te hoeven toepassen…

Regel 1
Elke bezoeker geeft het goede voorbeeld door volledige respect te hebben voor iedereen die zich in- of rondom het parkeerterrein, zwembad [2], speelvelden en/of het clubhuis [3] begeeft. Agressief gedrag, schelden, grof of discriminerend taalgebruik, irriteren, kwetsen of iets van die orde en ongeacht tegen wie dan ook, wordt onder géén enkel beding geaccepteerd.

Regel 2
Een bezoeker zal zich niet zijdelings of direct bemoeien met de sportbeoefening daar waar dit (mogelijke) hinder of irritatie oplevert voor de sporter(s) of voor anderen. Indien dit toch gebeurt, dan zijn de vertegenwoordigers van de vereniging zoals bestuursleden, coaches, trainers of instructeurs gerechtigd om aanwijzingen te geven aan bezoekers; de bezoekers volgen deze direct op.

Regel 3
Een bezoeker die zich onheus bejegend of behandeld voelt of het niet eens is met de aanwijzingen van de vertegenwoordigers van de vereniging, gaat hierover nooit in discussie met deze vertegenwoordigers en/of andere gasten. Die bezoeker richt zich alléén tot het bestuur via: bestuur@dezijlzwemsport.nl

[1]    voor leden van de vereniging geldt het Huishoudelijk Reglement
[2]   bedoeld wordt hier de zwembaden de Zijl en/of 5 Meibad in Leiden
[3]   zie 2: bedoeld wordt hier de clubhuizen binnen deze twee zwembaden

Comments

comments

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*